Dźwigajówka Pod Lipami

Okolice


Muchówka położona jest na obszarze Pogórza Wiśnickiego, w odległości 14 km od Bochni. W otaczającym krajobrazie dominują wzniesienia o łagodnych zboczach i przeważnie zalesionych partiach szczytowych, poprzecinane parowami potoków. Nasza miejscowość znajduje się na wysokim grzbiecie górującym nad dolinami sąsiednich wsi.

  
Dzięki swojemu położeniu i górowaniu ponad inne wsie, z wielu miejsc widoczna jest panorama szczytów Beskidu Wyspowego i Tatry. Dzięki wielu walorom krajobrazowym i przyrodniczym Muchówka została włączona do Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego.


W bliskiej okolicy znajduje się:

- pomnik przyrody Kamienie Brodzińskiego – w lesie na wzniesieniu Paprotnej na obrzeżu wsi. Jest to grupa dużych skał – ostańców wierzchowinowych,

  

- rezerwat przyrody Kamień Grzyb – oryginalnego kształtu głazy w lesie Bukowiec w sąsiedniej miejscowości Połom Duży,

 

- wyciąg narciarski w Laskowej,

 

- Kopalnia Soli w Bochni,

  

- Zamek w Nowym Wiśniczu,

  

- Jezioro Czchowskie,

- Jezioro Rożnowskie.

Przez naszą miejscowość przebiega szlak turystyczny z Bochni przez Nowy Wiśnicz, Kamień Grzyb, Paprotną, Rajbrot, Łopusze, górę Kamionną i rezerwat przyrody Kamionna oraz Pasierbiecką Górę do Tymbarku.